תופעות של דיכאון

לא תמיד קל לאבחן דיכאון ההשפעות של דיכאון על בני אדם יכולים להיות רציני מבחינה נפשית וגופנית. אנשים רבים הם אפילו לא מודעים לכך שיש להם דיכאון מרגיש שהם רק יכולים למשוך דרך מה שזה לא יהיה שהם עוברים עוזבים את עצמם פתוחים הדיכאון בהדרגה הולך ומחמיר. בשלב זה את ההשפעות של דיכאון מתחילות לתת […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top