רשימה של הפרעות שינה

הפרעת שינה מאופיינת כמו ההפרעה בזמן, איכות, כמות, או התנהגות הקשורים לשינה. האורך הממוצע של זמן אדם ישן משתנה אבל על רוב המבוגרים הממוצע לישון בין שבע לתשע שעות בלילה. לא רק את כמות השינה חשובה אבל את איכות השינה חשובה אף היא. אנשים צריכים לישון כדי לחשוב בבהירות ולהגיב מהר במצבים יומיומיים. קיימים חמישה […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top