מערכת סיווג של פוביות – תובנה פאזל פובי ולכן החוליה החסרה!

אם יש לנו נטייה יעשה את זה, עכשיו אנחנו יכולים לא צריך טונות של תוויות שיובילו אותנו לסדרה בלתי נגמרת של מבוי סתום. במקום זאת, יש לנו נטייה יכולה להיות מערכת המסווגת כל הפוביות פי 3 סוגים מרכזיים. מיני 2 העיקריים הם כדלקמן: 1 סוג: פוביות מציאותיות סוג 1 פוביות לפתח פעם החשיפה הטראומתית סכנה […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top