לקבלת ייעוץ זקנה – טיפול פקולטת פוביה

אם הילד שלך הוא עמוס עם איזשהו מתח, בתחילת שנת סגל היא בדרך כלל לא מומחיות מהנה עבור אותו או אותה. זה יוביל פוביה תיכון, או הימנעות במכללה – תסמונת שבאה לידי ביטוי ביותר בעליל כאשר יש בניין המכללה חדש מודאג (חושב על היום הראשון של אמצע בתיכון). ילדים עם פובית סגל להיות קשה יותר […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top