לרפא פוביות עם היפנוזה

למה זה מטריד אותי? למה אני פאניקה במכונית בזמן נהיגה? למה אני מעדיף את זה? למה אני פאניקה / עצבני פעם שאני הולך לדבר עם אשכול? אני מכיר בכך שהטיסה היא בטוחה יותר מאשר נהיגה, אבל למה אני מפחד? נשמע מכיר? אתה לא צריך להרגיש עצבני או פאניקה כל נוסף! להקל הוא כאן! דברים שאתה […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top