פוביה-חברתי בקרב צעירים – מה כל הורה שרוצה להבין

רוב האנשים צעירים עם חרדה חברתית עסוקים לעתים קרובות עם עמדות שליליות כלפי עצמם. הילדים האלה הם מפחדים שהם יכולים לדבר או לפעול בטיפשות, יידחו על ידי בני גילם, או להיכשל בפומבי בעת ביצוע משימות ספר. ילדים עם חרדה חברתית אחרי כן ייתכן פחות מיומנים באינטראקציות חברתיות. כאשר החרדה חברתית מתפתחת בילדות, התסמינים בדרך כלל […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top