מה התפקיד של הפסיכיאטר המשפטי במקרים פגיעה אישית?

תביעות ניזקי גוף מבוססות על נזיקין או החוק האזרחי. ישנם ארבעה קריטריונים לקביעה אם פגיעה אישית מזכה את התובע לפיצוי מהנאשם. קריטריונים אלה הם: 1. הנאשם חייב להיות חובה או חובה ברורה וספציפית לתובע. 2. יש בוודאי כמה הפגינו נטישה או הפרת החובה שכתוצאה של חוסר מעש או פעולה על ידי הנאשם. 3. התובע חייב […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top