הפרעות אכילה יכולה להיות מאוד קטלנית!

חייב להיות שילוב מושלם של כל דבר בחיים לחיות אותם במלואם. כל אלמנט בחיים שלנו יש חשיבות משלה, שלא צריך להיות איזון נשמר ליהנות מכל רגע בחיים. אם האיזון המופר בין כל אלמנטים, אז מתעוררות הבעיות. זה לא רק במקרה של חיים, אבל בכל מקרה תערובת או איזון צריך להיות נוכח. באופן דומה, כאשר אנו […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top