סימפטומים הפרעת פסיכיאטר כללית – איך לטפל בה

הפרעת פסיכיאטר כללית, אדם יש מתפשר, רגשות נדנוד של דאגה או פסיכיאטר. תחושות אלה הן גם מוזרים אינטנסיביות, או פרופורציה הצרה בפועל והסכנות של חיי היומיום שלך. ההפרעה מוגדרת דאגה מתמשכת על בסיס יומי או כמעט כל יום, במשך שישה חודשים או יותר. בכמה מקרים, סימפטומים הפרעת פסיכיאטר כללית גורם לך להרגיש מודאג רוב הזמן, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top