פוביה מחויבת – אהבה ודאגה לא תתקיים בתוך באותו המקום

כאשר אדם הוא מפחד ממחויבות, אהבה ויראה יכול להתקיים באותו מקום. מחויבות פוביה חשש ודאגה היא כי הליבה של פוביה "הדאגה של מחויבות". דאגת זנות הפוביה המחויבת. לכן, אהבה ויראה יהיה ויהיה להתקיים במקום זהה עבור אדם מפחד ממחויבות החשש הוא נורא אמיתי. קבלתי החלטה לכתוב מאמר זה מבוסס בעיקר על המומחיות לפני שלי ונתונים […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top