הבנת הפוביה שלך ומה אתה יכול לעשות בקשר לזה

אם הפוביה שלך מונעת ממך לעשות משהו שאתה באמת רוצה לנסות לעשות אז אתה רוצה לעשות משהו כדי לדחוק אותו לפני שנים היה פעם שיטה המכונה 'טיפול טבילה'. מישהו -presumably אויב עתיד היה לקבל להכריח אותך לנסות ולעשות את גורם לך לפחד. החשיבה מאחורי זה הייתה שברגע כנראה שעשית את המשימה או היית את המומחיות […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top