יוגה להפרעות אכילה

אולי אתה לא יודע, אבל יש יותר מעשרה מיליון גברים ונערות שהניחו נמוך עם הפרעות אכילה בארצות הברית לבדה. בעוד שרוב להיות בין שנות העשרה שלהם, יש עדיין מבוגרים רבים הסובלים ממחלה זו בעייתית. בדרך כלל דיברו סגנונות הנוגעים בראש של הפרעות אכילה להיות בולימיה ואנורקסיה, כל הפרעות אכילה פשוט החלו כיום להיחשב כמחלות נפשיות. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top