איך נדודי שינה ודיכאון הוא קשורים?

בעיות נדודי שינה וגם הפרעות טיפול בדיכאון אצל פסיכיאטר תהיה רוב הצרות הרגילות עם אנשים רבים. כמעט 15% ממבוגרים מושפעים על הולך נדודי שינה וגם התקפים תקופתיים עם טיפול בדיכאון אצל פסיכיאטר. שני תנאים כאלה לקבל יחד. 15% מאנשים חווים שנת הפרעת טיפול בדיכאון אצל פסיכיאטר יותר מדי בתוספת 80% מהגברים ונשים יש קשיים הולכים […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top