הפרעת אכילה השמנה

הפרעת אכילת השמנה מאופיינת שיבושים חמורים אכילה והתנהגויות. המנהג של הפרעת אכילה ניתן לצפות כמנגנון הישרדות. במקרה של השמנה, כמה גורמים שהם הבסיס הקשורים הפרעת אכילה השמנה כוללים: הערכה עצמית נמוכהדִכָּאוֹןתחושות של אובדן שליטהתחושות של חוסר ערךחששות זהיםבעיות תקשורתחוסר יכולת להתמודד עם רגשות שמן, התוצאה של הפרעת אכילה השמנה, היא מצב רפואי שבו עודף שומן […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top