מחל הפרעת אכילה

הפרעות אכילה הן מחלות. אם אתה מוצא את עצמך קרב אבוד מאוד עם הפרעת אכילה כמו אנורקסיה, בולימיה, או אכילת יתר, אתה כנראה כבר לפגוע בעצמך ואת הסובבים אותך עבור שופע יותר ממה שאתה חושב. אתה ניסית לשנות את התנהגותכם בתוך בעבר, אולם עד מהרה נפל חזרה להרגלים הקודמים והרגשתי עוד יותר מבתחילה. אם הפרעת […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top