NLP; היפנוזה פוביה טיפול פחד גבהים

היפנוזה לשנות סקירת החיים שלך האם אי פעם מבועתים עלייה למטוס? אם זה המקרה, אתה לא לבד. החשש של טיסה, שנקרא Aerophobia, הוא ללא ספק אחד בכל הפחדים שבשגרה הרבה כאלה שאנשים חווים. פוביה זהו רף תחושה הרסנית, מכריע. זה הולך אפילו להישאר ממך ניצול האוויר ללכת הלוך ושוב; בסיור כדי שמה חדש, או בחופשה […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top