איך פסיכיאטר משפטי האם לעזור במקרי נכות?

הממשלה קבעה אובדן כושר עבודה להיות חוסר היכולת לבצע עבודה הנובעת מבעיות בריאות גופניות, נפשיות או אחרות לשישה חודשים לפחות או יותר. עשרה אחוזים מהאוכלוסייה יש כמה נכות כתוצאה מהפרעה נפשית שרופא מטפל אבחן. פסיכיאטר משפטי חייב להבין היבטים רבים של מקרה שקובעים החלטות למצוא או לשנות תעסוקה, להיות מובטל, או לבקש מעמד נכות צמיתה. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top