דרכים להגדיר הפרעות אכילה

ישנן דרכים רבות להגדיר הפרעת אכילה. הטווח חותרת להגיע לשני הספקטרום של שיטות תזונה לא בריאה ובחירות. אנשים שיש להם הפרעות אכילה הם בדרך כלל יותר מסווגים כבעל הפרעה נפשית שבו עצמי הוא להיות מותנית להגיב לאירועים משמעותיים מסוימים מאשר רק להיות מסוגל פיזי לבלוע מזון. זה מתחיל עם שובע כל אדם שהופך רעב מרגיש […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top