דיכאון ומדיטציה

בימים הראשונים, אנשים בטעות נתפסו דיכאון להיות חטא. אבל בעזרת מדע, אנשים היו מסוגלים להבין כי זהו אכן מצב פסיכולוגי, שבו כל מי מפתח זה חייב להיות מטופלים במקום נרדף. דיכאון, על פי מדע, הוא מצב נפשי שבו אדם אשר מפתחת זה מסב כל סוג של פעילות ובדרך כלל סובל מצב רוח ירודה. מצב נפשי […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top