האם קסנקס יעיל לטיפול בחרדה שלך?

קטע של אנשים הסובלים מחרדה, התקפי פאניקה והפרעות נלוות לא מעדיף לנהל את התרופה נוגדת חרדה קסנקס בשל התופעות הלוואי של תרופה זו, תשואות על בסיס מזדמן. כן, זה נכון, כי בדומה לכל תרופה מסונתזת כימי אחרת, xanax גם מאפשר כמה תופעות לוואי על בסיס מזדמן. חלק מתופעות הלוואי שהניבה xanax הוא כלומר, הזיה, גירוד, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top