האם הורים לגרום הפרעות אכילה אצל ילדיהם?

יש כבר הרבה דיונים לאחרונה על הרול של הורי גרימת הפרעות אכילה אצל ילדיהם, זה המקרה או לא? זהו נושא רגיש מאוד כי זה כואב למשפחות אפילו לחשוב כי הם סיבה אפשרית של בולימיה בן / בת שלהם ו / או אנורקסיה. אני רופא וסבל אנורקסיה ובולימיה במשך 15 שנים. כמו כן הייתי מעורב בטיפול […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top