תוחלת חיים סוכרת ממושכת כאשר טיפול בדיכאון אצל פסיכיאטר מטפלים ב

תוחלת חיים סוכרת נמצאת כבר לאנשים שנמצאים לא פגיע לפתח טיפול בדיכאון אצל פסיכיאטר קליני. כמובן חוקרים מצאו כי אנשים שיש להם גנים שגורמים להם סיכון גבוה יותר לדיכאון לא חי כל כך הרבה זמן כמו באוכלוסייה הכללית. זו הסיבה מדוע פסיכיאטרים ניסו לשפר את הטיפול שלהם כי הם חרדים ומדוכאים במערכות טיפול ראשוניות. הם […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top