טיפול בהפרעות אכילה

אנשים הסובלים מהפרעת אכילה, יהיו זה אנורקסיה, בולמיה או אכילה מוגזמת, זקוק לעזרה כדי להתגבר על מצבם. אף אחד לא באמת יודע איך אנשים רבים בארה"ב הפרעת אכילה כרבה לא מאובחנים, אבל הוא האמין כי בערך 18 עד 20% מאלה שאינם מקבלים טיפול עלולים למות, ואילו לאלה שמקבלים טיפול, הסטטיסטיקה 2-3%. אחת הבעיות העיקריות הוא […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top