פוביות מחשב

לפני שנים סביב בסוף ינואר הייתי לפתח Chinophobia (פחד של שלג). אולי זה היה בגלל שהיה לנו 3-5 מטרים של שלג והייתי מוכן לאביב. במהלך השנים פיתחו "פוביות זמניות" למספר סיבות טובות. פוביה היא דרך נוחה לצאת ממצבים לא נעימים בעצמי. פיתחתי Dentophobia (פחד מרופא השיניים) כאשר שיני הבינה שלי החליטו לבוא ב, אבל זה […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top