טיפול בהפרעות פסיכיאטר פאניקה

יש לי הפרעות חרדת הפאניקה היכולת לא נעימות, להביא את חייו של אדם מתרסקים אל הקרקע. זה כל נפוץ מדי עבור אנשים הסובלים מסוג זה של הפרעה למוצא את עצמם להימנע מכל מיני מצבים חברתיים ולחלוטין פריסת החיים שלהם סביב מצבים שהם מאמינים עשויות להצמיח התקף פסיכיאטר. זוהי דרך קשה לחיות בשל העובדה שאתה נאלץ […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top