ארכיון הקטגוריה: Uncategorized

חוות דעת פסיכוגריאטרית

חוות דעת פסיכוגריאטרית על ידי פסיכיאטר-פסיכוגריאטר

בדף זה יהיה מידע על חוות דעת פסיכיאטרית שמוגשת לבית משפט או למוסדות אחרים.

כמו כן יהיה מידע על המשמעות והצורך שיש בחוות דעת פסיכוגריאטרית ומי רשאי או קובל שיעשה אותה.