מהו כעס – ומפתח נפוץ לכעס נטרול

כעס הוא תגובה רגשית. כולם במצבים בהם כעס כל יום. לפעמים כשאתה לא מקבל את מה שהם רוצים, הם נעשים מתוסכלים בקלות. כמה פסיכיאטרים, פסיכולוגים ובריאות מקצוע מספר בעיות פסיכולוגיות כגון בעיות עם דיכאון, מתח והתנהגות. המומחים מנסים לעזור לאנשים לנטר ולנהל את הכעס שלהם על הצד הטוב ביותר. כמו קן וורן, הוא מדבר גדול […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top