הבנת המושג דמנציה-חשיבות הטיפול והאבחון הפסיכוגריאטרי

זה כל כך חשוב משום שרוב בני משפחת נטייה להתעלם או להכחיש שיש בן משפחתם בעיה מעבר לשלבים קלים. פעמים רבות, בני משפחה אינן מבקשים עזרה עבור בן המשפחה שלהם עד הבעיות בזיכרון או דמנציה הן מעבר לשלבים המוקדמים. חלק מבדיקות אלה מופיעים פשוט וקל. ובכל זאת, המשימה בודדת מתבקשת לבצע היא בדיקה שמגלה מידע […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top