דיכאון-טיפול פסיכיאטרי בבית במקום אישפוז

האם ניתן לטפל במסגרת טיפול שאינו בית חולים באותה יעילות כמו בבית חולים? אנשים רבים פונים אל פסיכיאטר או על פסיכולוג לשם טיפול . יחד עם זאת הטיפול אינו תמיד יעיל, לא תמיד מעוניינים בטיפול במסגרת של אישפוז פסיכיאטרי ומעדיפים מסגרת טיפולית תומכת ומקצועית. מה האפשרויות לכך? דיכאון הוא הפרעה נפשית שטיפול שכרוכה בטיפול ממוקד […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top