גישות ייעוץ – A Guide to סוגי הבחירה

ישנן גישות שונות לטיפול. כל שואף לעזור ללקוח. כל שואפת לשים את הלקוח במרכז הטיפול. מאמר זה נועד לתת לאנשים להיכנס טיפול סקירה כללית של טיפול ושיקולים מעשיים לבדוק לפני תחילת הטיפול. אני עובד בייעוץ בגלזגו ואני מוצא כי לקוחות להרגיש מוסמכים על ידי לדעת כמה רקע הגישות השונות. מאמר זה אינו מנסה להשוות או […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top