עיצוב מטוסי מבנים

ספר טכנאי בדק בית תעופה לא משלים לאחר שסיים, אבל. כמו מטוסים מורכבים יותר שתוכננו, מעסיקים דורשים טכנאים לעדכן את כישוריהם באמצעות הכשרת אחזקת התעופה מתמשכת. במהלך בנוסף, בזכות התקדמות טכנולוגית נוכחית אחזקת מטוסים, תצטרך פקודה מוצקה של אלקטרוניקה כדי לרכוש ולשמר עבודה כטכנאי אחזקת תעופה. סטנדרטי הסמכת FAA גם לעשות אימון מתמשך צורך; כל […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top