המיתוס של חוות דעת רפואיות

כוחה של חוות דעת רפואיות הוא כל כך חזק שהשוק בתוכה הוא פועל כללים מיוחדים שכיחולו רק על רפואת . במכירת כל מוצר או שירות בשוק החופשי, ספקים חייבים לתקשר הטבות לצרכנים ומזמינים אותם לפעול על הבחירות שלהם. השוק הוא אפוא ניסיון ליידע ולהשפיע על צרכנים לרכוש. אין הנחה שהם יהיו; זה הבחירה שלהם ואת […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top