דרך שימו לב טיפול במרפאות עם הפרעות אכילה

אנשים אחדים עם הפרעות אכילה ניתן לטפל ביעילות בטיפול אשפוז. עם זאת לדעת איך לגשת טיפול באשפוז יהיה אתגר גדול עבור יחידים ומשפחות, בזמן הזהה מנסה להתמודד עם לחצים פיסיים ונפשיים של סוג זה של מצב. רוב רגיל, GP הוא המקצועי הראשון שרואים אם מחפשים טיפול הפרעת אכילה. ישנם 1.6 מיליון אנשים בתוך בריטניה שיש […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top