הבנת ההשפעות של הפרעות אכילה שונות

כמה אנשים מבלבלים בין הפרעות אכילה עם דיאטה קפדנית, אך הם אינם מהווים את הגורם הזהה בכלל. הם נגרמים על ידי בעיות נפשיות ורגשיות ולגרום הסובל לחוות תחושות של מחיר עצמית נמוכה, אשר בתורו לגרום בהתנהגותם כלפי אורח החיים ואת החברים והמשפחה שלהם. אנורקסיה נרבוזה היא אחד מכל ההפרעות הראשונות. הביטוי עצמו אומר כי "היעדר […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top