הפרעות אכילה – בעיה בריאותית משמעותית עם זאת אחד ניתן לטפל

הפרעות אכילה הן אחד בין בעיות הבריאות המרכזיות העומדים בפני העולם כיום. אנשים רבים מספור ברחבי העולם מלאים הפרעות אלה הנתונים הסטטיסטיים מראים כי בעוד חלק גדול (שמונים ושש%) הם בני 20 שנים על גבי, עשר% של המקרים המדווחים הם בקרב ילדים עשר שנים ויותר צעירים בגיל. מחקרים שנעשו לאחרונה הראו כי כמות של אנשים […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top