תכנית תמיכה והדרכה למשפחות עם דמנציה

תכנית תמיכה והדרכה למשפחות עם דמנציה אכפתיות לגבירותיי ורבות שחיות עם דמנציה על בסיס יומי לוקחת, סבלנות, הבנה והרמה הנכונה של חונכות; המסופק על ידי ספקי הדרכה שמציעים תמיכת דמנציה. בתי טיפול צריכים לספק לאנשי חיים עם דמנציה בכבוד ועל הכבוד שמגיע להם. מקצועית דמנציה תמיכה מסייעת על ידי מתן ידע וסיוע למטפלים שרוצים לעשות […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top