תסמיני דמנציה

ניתן להבין דמנציה כהפסד רציני של יכולות קוגניטיביות באדם, הזיק בעבר, מעבר למה שהניח להיות תהליך הזדקנות נורמלי לאדם. זה יכול גם להיות סטטי או מתקדם. לשעבר בשל פגיעה מוחית שונה, בעוד שהתוצאות האחרונות בירידה מתמשכת בשל מחלה או נזק בגוף. מחלה מסובכת עם שפע של תסמינים, דמנציה מקורו בקליפת המוח של המוח, המשפיע על […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top